ניר שלום עורך דין תעבורה-בקשה להישפט | עבירות תעבורה דו"חות חניה עבירות מהירות כביש מהיר כביש בינעירוני כביש עירוני הודעת תשלום קנס משרד רישוי משרד הרישוי מטה ארצי המטה הארצי תצהיר חיוב נקודות
  hebrew

הצלחות המשרד:

!! על הצלחות המשרד- הנכם מוזמנים לקרוא בלשונית 'פסקי דין' בתפריט העליון של האתר. לתשומת לבכם, תחת פסקי דין מסוימים, מצויות מספר הצלחות- שווה לקרוא עד סוף העמוד.


!! 10/2014- משרדנו עבר לכתובת חדשה- רח' נחלת יצחק 34א' תל אביב

 

 

               ניר שלום בפייסבוק
     ניר שלום בפייסבוק

               

בקשה להישפט, שיפוט בדיני תעבורה, עבירות תנועה בתוספת ריבית פיגורים

בעבירות קלות כגון עבירות חניה ועבירות קלות אחרות, בהן: דו"חות חניה, עבירות מהירות מסוימות המשתנות בהתאם לסוג הכביש (מהיר, בינעירוני, עירוני), נמסר לנאשם טופס הודעת תשלום קנס. בהודעה מפורטים העבירה, שיעור הקנס שנקבע ומספר הנקודות.

את הקנס יש לשלם תוך ‏90 ימים, אלא אם מקבל ההודעה מודיע בתוך ‏90 ימים שברצונו להישפט על העבירה, או מגיש למשטרה בקשה לביטול הקנס תוך ‏30 ימים.


למשטרה אין סמכות להפחית קנס כלשהוא. עם זאת קיימת אפשרות לפנות בבקשה לראש לשכת התנועה במשטרת ישראל, באותו אזור בו נעברה העבירה, להמיר הדו"ח לאזהרה או לגנוז אותו מעילה אחרת. בכל מקרה על הנאשם להקפיד שלא יפוג המועד לתשלום הקנס.

במקרים של עבירת מצלמה, מהירות או אור אדום, יש לשלוח את הבקשה להישפט/ להמיר באזהרה תוך פרקי הזמן הקבועים לעיל, מעת קבלת הדו"ח.

הבקשה תוגש על גבי הספח הנועד לכך הצמוד לדו"ח ותישלח בדואר רשום. רצוי לשמור על צילום הבקשה ושובר המשלוח.

אם הקנס לא שולם תוך ‏90 ימים, ולא נתבקש משפט, יש לשלם תוספת קנס בשיעור של 50% מערך הקנס המקורי, ואח"כ ממשיך הקנס לגדול בשל תוספת פיגורים. חידוש רשיונו של הנהג יעוכב במשרד הרישוי עד לפירעון הקנס במלואו.

מי שלא שילם את הקנס בזמן, יכול לבקש פטור מתשלום כפל הקנס והתוספות, אם לא קיבל את הודעת התשלום, היה בחו"ל, במילואים, או עקב תקלה שמקורה ברשויות המדינה.
הבקשה מוגשת למטה הארצי של המשטרה בפתח תקווה בכתב, ויש לצרף תצהיר, ומסמכים הרלוונטיים לאימות העובדות.

שילם אדם את הקנס, רואים אותו כאילו הודה באשמה, הורשע ונשא את עונשו. אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות, יחויב אף בהן. חשוב לשמור על הקבלה למקרה של בירור.

* שם מלא: * אימייל: * טלפון:

 

 


| עבירות תעבורה דוחות חניה עבירות מהירות כביש מהיר כביש בינעירוני כביש עירוני הודעת תשלום קנס משרד רישוי משרד הרישוי מטה ארצי המטה הארצי תצהיר חיוב נקודות

ניר שלום - עו"ד לדיני תעבורה רח' נחלת ייצחק 34א' תל אביב 6744825/ רח' הבנקים 4 חיפה טל. 077-5508525 פקס.077-5508526 / 0722-578592 נייד.052-5522461 דואר אלקטרוני. nirshalomlaw@gmail.com

[ עורך דין תעבורה | עורכי דין תעבורה | נהיגה בשכרות | מהירות מופרזת | נהיגה ללא רשיון נהיגה | עורכי דין | רשלנות רפואית ]