ניר שלום עורך דין תעבורה-שכרות | נהיגה בשכרות נהיגה בשיכרות נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה נהיגה בפסילה נהיגה בלי רישיון נהיגה נהיגה תחת השפעת סמים נהג שיכור ינשוף פסילת רישיון פסילה שכרות שיכרות
  hebrew

הצלחות המשרד:

!! על הצלחות המשרד- הנכם מוזמנים לקרוא בלשונית 'פסקי דין' בתפריט העליון של האתר. לתשומת לבכם, תחת פסקי דין מסוימים, מצויות מספר הצלחות- שווה לקרוא עד סוף העמוד.


!! 10/2014- משרדנו עבר לכתובת חדשה- רח' נחלת יצחק 34א' תל אביב

 

 

               ניר שלום בפייסבוק
     ניר שלום בפייסבוק

               

נהג חדש? נהג צעיר? נהגת משאית/רכב ציבורי? חשוב לדעת!

לפי סעיף 64ב(3) לפקודת התעבורה שיכור הוא מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מ- 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף או 50 מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר דם.

לציין כי בשל בעיית אמינות במכשיר הינשוף נקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי כי יש להעלות את רף האכיפה במכשיר זה ל- 290 מיקרוגרם, עלייה של 20% מהקבוע בחוק.

בתאריך 29 לנובמבר 2010 תוקנה פקודת התעבורה (תיקון מס' 97) ונקבע כי:

  1. בסעיף 64ב לפקודת התעבורה, בהגדרה "שיכור"-

(1)     אחרי פסקה (3) יבוא:

" (3א) אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר נשוף או לפי דגימת דם- בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב100 מיליליטר דם:

(א)    נוהג חדש;

(ב)     נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;

(ג)      נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

(ד)     נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;"

כאמור, חוק זה נועד לקבוע כי ריכוז האלכוהול יהיה נמוך מהאמור לגבי קבוצות נהגים אלה, הגורמים בנהיגתם סיכון גבוה יותר לציבור.

באשר לנהגים חדשים, נמצא ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כי לאלכוהול השפעה רבה יותר על צעירים, ובהשפעתו הם נוטים, יותר מנהגים אחרים, לנהוג במהירות מופרזת ולסכן את העוברים בדרך.

לעניין נהגים ברכב מסחרי, רכב עבודה או רכב ציבורי, נמצא כי הם מעורבים במספר רב יותר של תאונות דרכים מנהגים אחרים, בין היתר משום שהם נוהגים שעות רבות יותר. לדוגמא נמצא, כי שיעור המעורבות של משאיות שמשקלן מעל 4 טונות בתאונות קטלניות שבהן נהרג אדם אחד לפחות הוא פי שבעה משיעור המעורבות בתאונות כאמור של כלי רכב פרטיים, ושיעור המעורבות של אוטובוסים בתאונות מסוג זה הוא פי 15 מכלי רכב פרטיים. לגבי נהגים אלה, יחול החוק רק בעת שהם נוהגים ברכבים המוזכרים לעיל וכי ראוי לדרוש מנהגים אלה דרגת זהירות והתנהגות מחמירה לעומת זו הנדרשת מכלל הנהגים, שכן עיסוקם הוא נהיגה.

לציין כי ועדת הכלכלה של הכנסת שוקלת אף לצרף את נהגי המוניות לאמור בחוק.

בדברי ההסבר בהצעת החוק ניתן למצוא כי הועדה תשקול בעתיד לשנות את העונשים הקבועים בפקודה לגבי העבירה של נהיגה בשכרות, באשר לנהגים אלה.

לסיכום, ניתן למצוא כי המחוקק מוצא בעבירת השכרות עבירה חמורה ביותר ומגביל באופן משמעותי ביותר שימוש באלכוהול באשר לנהגים "המועדים לפורענות", כפי שמצא לנכון. הגבלה זו הינה הפחתה של 80% מהאמור בחוק באשר לנהגים שלא נכללים ברשימת קטגוריות זו.

המלצתי הינה להימנע משתיית אלכוהול, על אחת כמה וכמה ע"י נהגים שנכנסים לקטגוריות לעיל, שכן הכמות האמורה הינה נמוכה מאוד ושתייה, אף מעטה, תוביל לעליית ריכוז האלכוהול מהקבוע בחוק.

 


| נהיגה בשכרות נהיגה בשיכרות נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה נהיגה בפסילה נהיגה בלי רישיון נהיגה נהיגה תחת השפעת סמים נהג שיכור ינשוף פסילת רישיון פסילה שכרות שיכרות

ניר שלום - עו"ד לדיני תעבורה רח' נחלת ייצחק 34א' תל אביב 6744825/ רח' הבנקים 4 חיפה טל. 077-5508525 פקס.077-5508526 / 0722-578592 נייד.052-5522461 דואר אלקטרוני. nirshalomlaw@gmail.com

[ עורך דין תעבורה | עורכי דין תעבורה | נהיגה בשכרות | מהירות מופרזת | נהיגה ללא רשיון נהיגה | עורכי דין | רשלנות רפואית ]