ניר שלום עורך דין תעבורה-בקשה להישפט באיחור | בקשה להישפט בקשה להישפט באיחור
  hebrew

הצלחות המשרד:

!! על הצלחות המשרד- הנכם מוזמנים לקרוא בלשונית 'פסקי דין' בתפריט העליון של האתר. לתשומת לבכם, תחת פסקי דין מסוימים, מצויות מספר הצלחות- שווה לקרוא עד סוף העמוד.


!! 10/2014- משרדנו עבר לכתובת חדשה- רח' נחלת יצחק 34א' תל אביב

 

 

               ניר שלום בפייסבוק
     ניר שלום בפייסבוק

               

בקשה להישפט באיחור


אם הנהג מעוניין לבקש להישפט חרף העובדה שחלפו למעלה מ- 90 ימים ממועד המצאת הדו"ח, עליו להגיש לבית המשפט בקשה להארכת מועד.
בבקשתו, על הנהג לנמק מדוע לא פעל בגבולות הזמן הקבועים. בנוסף עליו לצרף: תצהיר ערוך כדין ,העתק הדו"ח ,צילום רשיון נהיגה, העתקים מן ההתכתבויות עם המשטרה (אם ישנן).
עם הגשת הבקשה יעביר בית המשפט את הבקשה לתגובת התביעה. ברוב רובם של המקרים- התגובה הינה שלילית. לאחר קבלת התגובה, יכריע בית המשפט בבקשה.
יש לזכור כי ככלל, בית המשפט יטה שלא לאשר בקשות אלו, אולם בנסיבות מסוימות תתאפשר הארכת המועד.
 
מקום בו יש חשש כי יגרם עיוות דין לנאשם, בית המשפט יתיר את הגשת הבקשה באיחור. בית המשפט ייתן משקל גם לפרק הזמן שחלף מאז נודע לנהג על הדו"ח ועד אשר פנה לבית המשפט, ולא רק לתקופה שחלפה מאז המצאת הדו"ח המקורי. אם הזמן שחלף מאז שנודע לנהג על העבירה המיוחסת לו ועד שפנה לבית המשפט הינו ארוך מהסביר, הבקשה תדחה.

מתי ייתכן ובית המשפט יקבל בקשה להארכת מועד?
1.כאשר הנהג פנה בבקשה למשטרה לביטול הדו"ח, ובקשתו נדחתה לאחר חלוף 90 ימים.
2.כאשר אדם אחר נהג ברכב, ונדרש זמן לצורך איתור מבצע העבירה וגביית תצהירו.
3.כאשר הנהג לא קיבל את דבר הדואר מסיבות שאינן באחריותו.

 

 

 

 

 

* שם מלא: * אימייל: * טלפון:

 


| בקשה להישפט בקשה להישפט באיחור

ניר שלום - עו"ד לדיני תעבורה רח' נחלת ייצחק 34א' תל אביב 6744825/ רח' הבנקים 4 חיפה טל. 077-5508525 פקס.077-5508526 / 0722-578592 נייד.052-5522461 דואר אלקטרוני. nirshalomlaw@gmail.com

[ עורך דין תעבורה | עורכי דין תעבורה | נהיגה בשכרות | מהירות מופרזת | נהיגה ללא רשיון נהיגה | עורכי דין | רשלנות רפואית ]